Fanpage Facebook

Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Đối với bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào, giá trị cốt lõi luôn là một thành phần không thể tách rời. Không một thương hiệu thành công nào mà lại không xây dựng được cho mình một giá trị cốt lõi đặc trưng.

 Có lẽ bạn đang cảm thấy hơi mơ màng khi nói về giá trị cốt lõi hay là cảm thấy đó là một điều gì đó thật to tát.... Đối với chúng tôi đơn giản luôn ưu tiên: Khách hàng, giá trị, chia sẻ, sáng tạo và hội nhập.

1. Khách hàng là trọng tâm.

 Mỗi một tổ chức kinh doanh thành công phải có được niềm tin từ khách hàng. Với Huyền Thoại Việt khách hàng luôn là trung tâm để chúng tôi đổi mới, điều chỉnh và phấn đấu. Chúng tôi thấu hiểu rằng, mang lại giá trị cho khách hàng là mạng lại giá trị cho chính mình...

2. Giá trị hàng đầu

 Không một sản phẩm hay dịch vụ nào là không có giá trị. Thế nhưng với Huyền Thoại Việt giá trị chúng tôi mang đến cho khách hàng phải là giá trị tốt nhất bằng tất cả tâm huyết là lòng đam mê để tạo ra.

3. Chia sẻ - Sáng tạo - Hội nhập

* Chia sẻ:

Có một câu nói rất quen thuộc: "CHO ĐI LÀ CÒN MÃI" và chúng tôi nhận thức rất rõ điều đó. Chúng tôi không bán cafe mà chúng tôi bán cafe tốt nhất vì BẠN là tuyệt vời nhất và là người đem lại cơ hội và hội nhập cho chúng tôi. Thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ sau mỗi ly cafe là ĐỘT PHÁ và SÁNG TẠO.

* Sáng tạo:

Tất cả mọi thứ đều sẽ lỗi thời, chỉ duy nhất sự sáng tạo là luôn luôn đổi mới. Chúng tôi coi sự sáng tạo là tài sản quý báu nhất trong tổ chức của mình. Và luôn phấn đấu xây dựng một hình ảnh sáng tạo trong mắt người tiêu dùng.

* Hội nhập:

Huyền Thoại Việt được tạo ra với khao khát và niềm tin.  Chúng tôi sẽ được thế giới nhắc đến là một thương hiệu TỐT NHẤT - THE BEST. Đó chính là tinh thần hội nhập của chúng tôi.

Top